Sbírka militárií

Tato sbírka začala vznikat spontálně asi před patnácti lety a první předměty pocházely ze skládek, zahrad a stodol, kde se v té době ještě povalovaly a nikdo o ně nejevil zájem. Šlo hlavně o různé bedničky na střelivo,kastlíky radiostanic, kanystry, pytle, celty, baťohy a jiné věci které se daly prakticky využít a které tu zůstaly zejména po ustupující německé armádě. Později přibyly už dávno zapomenuté věci zastrčené na půdách, v kůlnách a garážích kam si je po válce praktický český člověk uložil pro případ že se jednou budou hodit. Spousta materiálu pocházela z tzv. "železných nedělí" kdy se za jedno odpoledne dala sehnat kupa zajímavých věcí.  Některé předměty byly získány výměnou s podobně postiženými lidmi nebo nákupem na inzerát.

Další možností jak najít zajímavé artefakty nejen z války je hledání pomocí detektoru kovů. Jelikož oblast Ždírecka se nacházela na hlavní ústupové trase německé armády před ruským postupem a válka na území východních čech v podstatě končila, nalézt nějaké věci z této doby byla ještě před několika lety hračka i bez detektoru. V místních lesích se válely zbytky výstroje armády, existovalo také několik jam kam se po válce uložily odhozené zbraně a menší munice a pak se zahrnuly hlínou. Zajímavé na nálezy byly také rybníky ,kam věci odhazovali přímo ustupující vojáci. Bahno navíc konzervovalo předměty tak, že i  po 60.ti letech ve vodě vypadaly jako nové. Bohužel dnes je detektoring masově rozšířen a až na vyjímky jsou místa v kraji již několikrát prochozena a obrácena naruby takže najít hodnotný nález a nekopat jenom odpad po lidských prasatech je čím dál těžší. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                       

Pistole P08 ,známá jako Parabela v nálezovém stavu. Po očištění a fotografické dokumentaci odevzdána na PČR.

 

Při hledání v lesích lze poměrně často narazit i na munici velkých ráží německé nebo sovětské výroby. Jedná se většinou o dělostřelecké granáty, protiletadlovou munici,minometné granáty a jiná svinstva. V žádném případě nedoporučuji dotýkat se těchto předmětů a už vůbec s nimi nějak manipulovat nebo si je vozit domů! I po 70.ti letech v zemi je většina munice plně funkční ale pobytem v zemi nestabilní a hrozí akutní nebezpečí výbuchu!

Stejně tak pěchotní munice, zápalné a trasovací střely obsahují fosfor, který když se dostane na vzduch zahoří a velice obtížně se hasí. Ruční granáty i když jsou vyrezlé skrz pořád obsahují trhavinu která je funkční.

Při nálezu jakékoliv munice, nebo i věci která tak vypadá a nejsme si jisti o co se jedná okamžitě voláme pyrotechniky kteří munici odvezou nebo zneškodní!

               

                                                                                                                                                                                       

                                     

Německý minometný náboj ráže 12cm nalezený jen deset centimetrů pod zemí ve škarpě na Žďársku. Odevzdáno PČR.