První motoristický závod na území Československa.

Přepis článku z archivu J. Mísaře o zakladateli závodu Robertu Lázničkovi.

 

   První veřejné motocyklové závody v obci nazvané 1. Ždírecký velký okruh se jely již 26. června 1927 na jedno kolo o délce trati 8 km po silnici od Lázničkových na Nové Ransko, kolem Pobočného (Hamerského) rybníku na Staré Ransko, Krucemburk a zpátky na Ždírec, kde byl cíl opět u Lázničkových. Závod se jel na normálních, těžkých cestovních motocyklech. Vítězem závodu se stal Jan Rückl na motocyklu BSA 550ccm v čase 8 min. 24 vteřin, tedy v průměrné hodinové rychlosti 57km. Druhým v cíli byl Karel Hubáček, zubní technik z Chotěboře na Indian Scout a třetím Jan Pujman, továrník z Nového Ranska na stroji Wanderer.

   Tento závod byl vůbec prvním veřejným motoristickým podnikem v naší republice! Vždyť "Zlatá přilba" v Pardubicích se jela prvně až v roce 1929, právě tak jako Ostravský okruh. Masarykův okruh v Brně se jel až v roce 1930 a teprve v roce 1933 byly uspořádány další závody, jako autookruh městem Hradec Králové a Zlínský okruh. Zpestřením tohoto ždíreckého závodu, pro pobavení diváků byl závod v běhu s trakaři, bohatě vyzdobenými fábory, který se jel ovšem v menším okruhu, tzv. ždíreckém trianglu o délce 1918 metrů. Trakačníci se před vlastním závodem pilně věnovali tréningu, ovšem vždy jen velmi brzy ráno  nebo pozdě večer, aby nebyli terčem posměchu ždíreckých obyvatel. Sport byl tehdy přece jenom něco nového a neobvyklého. Slavně tehdá při hlavním závodu zvítězil trénovaný ždírecký listonoš Ferdinand Švanda z čp.110, před dalšími borci, kterými byli Bohuslav Daniel z čp.24, Josef Mísař z čp.37, krejčí zvaný Počta z čp.44, Pepík Málek z čp.34 kterého ještě všichni pamatujeme a další sportovní nadšenci a řečeno dnešními slovy - recesisté.

 

                             

                                        Dobová mapka trati Ždíreckého trianglu z oficiálního programu na rok 1933.

 

   V roce 1930 se jel ve Ždírci již druhý "Ždírecký okruh",  tentokrát v trojúhelníku státních silnic v obci, jehož délka byla 1918 metrů. Závod se jel na osm kol. Zvítězil František Kváč na motocyklu AJS 500 ccm v průměrné hodinové rychlosti 62.3 km/h. Na druhém místě se umístil Boh. Hybský na AJS 1000 ccm a třetí byl Mir. Kroufek ze Slatiňan na DKW 500 ccm. Také v tomto roce byl zpestřením závod v běhu s trakaři, kterého se opět zůčastnili místní přeborníci jako v roce 1927. Tentokráte slavně zvítězil Bohouš Daniel. 

   V roce 1931 byl uspořádán třetí Ždírecký okruh jako závod motocyklů  o " Stříbrný triangl Českomoravské vrchoviny" na 30 kol. Závod se jel už ve dvou kategoriích - do 350 a 550 ccm. Zúčastnili se jej naši, tehdy nejlepší motocykloví závodníci jako: Václav Liška, Láďa Nerad, Bruno Rzehák, Josef Paštika, Milan Hurt a další. Vítěz Bruno Rzehák na Rudge W 350ccm dosáhl již rychlosti 71.8 km/h a v silnější kategorii V. Liška na Rudge W 500 ccm jel průměrnou rychlostí 79.5 km/h.

 

   Dnes se těmto závodům i dosahovaným rychlostem možná shovívavě usmíváme. Dokáže si snad někdo představit jaká to byla událost pro naši malou vesničku, kde projelo jedno auto nebo motocykl sotva několikráte za den? Umíme si představit, jaké vzrušení prožívali místní bosí kluci s okopanými palci, když si mohli zblízka prohlédnout opravdový závodní motocykl a sáhnout na opravdového závodníka, uslyšet řev silných motorů a cítit vůni spáleného benzínu? Že měly tyto podniky velký vliv na rozvoj motorismu netřeba dodávat. Do Ždírce se tehdá sjížděli lidé ze širokého okolí a motorističtí fandové doslova z celých Čech.

   Rok 1932 znamenal v historii Ždíreckých závodů přelom, nebotˇ tehdy 17. července poprvé na trianglu zahřměly motory závodních automobilů. Motocykly jely opět ve dvou obsahových kategoriích. Účast závodníků i diváků byla ještě větší. Závod se jel opět na 30 kol. V kategorii moto do 350 ccm zvítězil L. Nerad na Calthorpe 350 v průměrné rychlosti 78.4 km/h. V pětistovkách vyhrál K. Dohnal na NSU 500 v rekordu trati 80.2 km/h. Závodu se také prvně zúčastnily dvě Jawy 498 ccm, které se s jezdci F. Brandlem a B. Rzehákem umístily na druhém a třetím místě.

 

                                       

                                                                      F. Brand v plné jízdě na stroji Jawa 498 ccm.

 

   Automobily jely ve dvou sportovních a jedné závodní kategorii a zůčastnily se mimo jiné i české Aerovky 750 ccm a slavné italské Bugatti 1500 ccm. Ty také v nejsilnějších kategoriích zvítězily když Z. Pohl na Bugatti 1500 ccm docílil průměrné rychlosti 79.5 km/h.

 

                                     

                               5.Ždírecký okruh 6.8.1933. Hromadný start kategorie automobilů do 1500ccm a nad 1500ccm.

Zleva J. Kubíček na Bugatti 35B který vyhrál velkou kategorii, vpravo Z.Pohl na Bugatti 51 který ze závodu odstoupil pro závadu na svém stroji.

V zadní řadě dvě Bugatti 37 kategorie do 1500ccm s jezdci Sojkou a Hausmanem který nižší kategorii vyhrál.

 

 

   Bezesporu nejslavnějším a nejrozsáhlejším motoristickým podnikem ve Ždírci byl 5. Ždírecký okruh - závod automobilů a motocyklů o " Stříbrný triangl Československa" uspořádaný 6.srpna 1933. Byl k němu také vydán oficiální program, z jehož nažloutlých stránek se dnes můžeme dočíst, že se jely závody motocyklů ve třech obsahových kategoriích, závody sidecarů bez ohledu na obsah, závody sportovních automobilů v pěti obsahových kategoriích a závodních automobilů ve dvou kategoriích - do 1500 ccm a přes 1500 ccm. Byly tu zastoupeny všechny typy Jawy od 175 ccm do 500 ccm, dále světoznámé značky jako B.A.F., Terot, Puch, A.J.S., Praga, DKW, NSU, Indian i Harley Davidson, i dnes již zapomenuté jako Velocette, Grizzly nebo Motosacoche. V automobilech se sjely na startu u Lázničkových téměř všechny typy Aerovek, nechyběly samozřejmě světoznámé Bugatti a dále zde byly stroje méně obvyklé jako Wikow, Walter Junior, Imperia, Austro nebo Daimler. Zkrátka přehlídka tehdejší evropské motoristické špičky zastoupená jmény závodníků kteří se sjeli do malého Ždírce: Brand, Vychodil, Nerad, Paštika, Hugo, Rosák. Byl zde zastoupen celý tým Jawy nebotˇ ing. Robert Láznička se osobně znal s ing. Janečkem, zakladatelem této slavné továrny se kterým studoval na technice. Mezi nimi byl i známý konstruktér Jawy ital Pacetti.Na automobilech pak závodili mj. Tomáš Baťa, V. Šťastný, J. Pohl, B.Sojka, M.Rezková aj. Známe pouze výsledky nejsilnějších kategorií závodních vozů - do 1500ccm a nad 1500ccm které startovaly společně. Kategorii do 1500ccm vyhrál Hausman na Bugatti 37 před Sojkou na stejném typu vozidla, kategorii nad 1500ccm vyhrál J. Kubíček na Bugatti 35B protože dlouho vedoucí Z.Pohl na silnějším Bugatti 51 musel odstoupit ze závodu kvůli prasklému ventilovému peru. Do Ždírce se sjela celá tehdejší motoristická elita. Jaký to mělo pro obec význam ve vrcholící hospodářské krizi nelze dnes ani docenit. Uspořádat takový podnik by nebylo možné bez sponzorů, kterými byli tehdy Jan Dobřenský, velkostatkář z Chotěboře a Zdenko Radoslav Kinský ze Zámku Žďár. Ceny pro vítěze věnovaly význačné instituce a průmyslové i obchodní závody, m.j. i Matador Bratislava.

   Uspořádání takového náročného podniku bylo hlavně zásluhou našeho rodáka ing. Roberta Lázničky který byl šiřitelem všeho nového a pokrokového. V létě roku 1934 však těžce onemocněl a ve věku 47 let umírá. Jeho odchodem historie slavných Ždíreckých "Trianglů" skončila, protože se nenašel nikdo, kdo by ho nahradil. Až teprve po válce v roce 1951, 1953, 1954 uspořádal zde motocyklové závody chotěbořský Svazarm. Mezitím zde byly pořádány i cyklistické závody na okruhu. Definitivní tečkou za ždíreckými motoristickými podniky byl terénní závod malých motocyklů, který se jel v roce 1962.

 

                                      

                                                   Závodník B.Hybský v rozhovoru s pořadateli závodu Dušánkem a Krnáčem.

                                                                                Konec

 Originální brožuru oficiálního programu pro rok 1933 si můžete prohlédnout v sekci Ždírecký triangl / Oficiální program V. Ždíreckého okruhu 6.VIII.1933 v levé liště menu.

Další upomínkové předměty na tento závod najdete v sekci Ždírecký triangl / Ceny, plakety, trofeje v levé liště menu.


 

Autor: Jan Mísař, John.makaron, upraveno.