A K T U A L I Z A C E

06.11.2016 14:38

Aktualizace v těchto sekcích:

Ždírec a okolí na fotografiích/ Do roku 1945 - 1 nová fotografie:

Ždírec a okolí na fotografiích/ Poválečná obnova a budování socialismu - 1 nová fotografie:

Dokumenty ze Ždírce a okolí - 1 nová fotografie:

Zdravíme všechny příznivce stránek a děkujema za podporu projektu Ždírec trochu jinak

...nenechme minulost zapadnout...