Aktualizace!!!!

20.03.2017 22:13

Aktualizace v těchto sekcích:

Ždírec a okolí na fotografiích/ Do roku 1945 - 1 nová fotografie:

Ždírec a okolí na fotografiích/ Poválečná obnova a budování socialismu - 1 nová fotografie:

Dokumenty ze Ždírce a okolí - 1 nová fotografie:

 
 

Sledujte nové aktualizace stránek  Ždírec trochu jinak. Děkujeme všem za podporu a kladné ohlasy, taktéž všem kteří přispěli fotografiemi.

...nenechme minulost zapadnout...