Některé zajímavé stavby v obci.

Mapa Ždírce z 30.let 20.století s vybranými objekty které jsou popsány v článku níže. Je patrné. že vnitřní část trianglu ještě nebyla zastavěna, centrum Ždírce se v té době nacházelo kolem křižovatky Jeníkovské a Chrudimské silnice - Na kanále.

 

 • 1. Obecní dům postavený v roce 1930,sídlo obecního zastupitelstva, oddávací místnost, později  stanice Veřejné bezpečnosti, poštovní úřad s telefonem a telegrafem,klub důchodců, automatická telefonní ústředna, dnes bytový dům v majetku města Ždírce.

       

 • 2. Hostinec U kříže, později Hotel Láznička. Na rohu je benzinové čerpadlo, před vchodem rostly vysoké kaštany které vzaly za své při stavebních úpravách hostince v roce 1966. Při přestavbě školy se zde i učilo, v 70.letech se zde promítalo kino.

       

 • 3.Vilka řezníka Bělouška. Patřila mu i vedlejší sádka kde choval ryby a v zimě lámal led na chlazení masa v teplejším období. Později v domě hostinec U Běloušků (asi do roku 1957), školní třída, školní kuchyně.

       

 

 • 4.Obchod Františka Sotony po bombardování do základů vyhořel a Sotona hned začal stavět obchod nový. Potom obchod s průmyslovým zbožím,  ovoce, zelenina, second hand, dnes Tipsport bar.

       

 • 5.Danielův statek čp.22  spolu se statkem Wasserbauerovým čp.31 přecházely z otce na syna od začátků záznamů až do likvidace, takže se neměnilo příjmení hospodáře.(1757 - 2009). K hospodářství patřil i malý rybníček Danielova sádka (Danielka). V roce 2009 byly budovy kromě jedné stodoly strženy, na místě postaven penzion a minipivovar Džekův ranč.

       

 • 6.Bencův statek, jeden z velkých ždíreckých statků, bydlel a hospodařil tu i ždírecký starosta Fruhbauer, po jeho smrti roce 1900 manželka spálila obecní kroniku a archiv. Potom řeznictví, v době 1. světové války sklad zrekvírovaných a vykoupených  zemědělských plodin pro vojsko,po válce vývařovna polévky pro matky s dětmi, nájemní byty, výroba textilu A. Homolka než si postavil provozovnu s vilou u Pikulky, Bencovo hospodářství.

       

Polévková akce v roce 1919 před čp.20. Dveře v průčelí vedly do řeznického krámu.

 • 7.Kovárna Františka Culka stála na rohu dnešní Chrudimské silnice a Školní ulice. Zbourána byla v roce 1978.

       

                        František Culek mladší, syn kováře před otcovou kovárnou.

 • 8.Hned vedle kovárny stávala Šantrůčkova chalupa čp.55 ve které bývala někdy před rokem 1900 hospoda Na zavadilce. "Domek stál u Chrudimské silnice, nizoučký a malých oken, nízkých dveří, takže i menší člověk musí se ohnout při vejítí, aby nenarazil hlavou o veřeje." Pozdější majitel si postavil po válce za stavením novou vilku, chalupu pronajímal a v roce 1955 zboural.

       

Vilka čp.159 u Chrudimské silnice. Před ní stávala hospůdka Na zavadilce, později zvaná Šantrůčkova chalupa, kde bydlel v kraji známý lěčitel A. Sedlák - Šantrůček (viz. sekce v hlavním menu), která byla v roce 1955 zbourána. Zůstala jen stodola v pozadí.

 • 9.Původně statek, potom C.k. poštovní úřad se stájemi pro poštovní koně a kamenická dílna, sběrna mléka firmy Nestlé Hlinsko, v květnu 1945 poškozen bombami a zbourán,dnes rodinný domek.

       

 • 10.Statek, poštovní úřad, obchod koloniálním zbožím F.Fidlera, nájemní byty, poškozeno bombami v květnu 1945, dnes rodinný dům a autoopravna.

       

 • 11.Trafika Na kanále,centrum dění ve starém Ždírci. Při přestavbě mostu v roce 1959 si byl trafikant J. Novák nucen najít jinou práci, trafika byla zavřena, později bouda zbourána.

       

Josef Novák před svou trafikou Na kanále.

 • 12.Škola byla založena roku 1890 původně jako dvoutřídní,přiškolením Nového Ranska roku 1900 rozšířena na trojtřídní. Je postavena mimo všechen ruch v tichu a klidu na kraji obce, kolem dokola obklopena školními pozemky, ovocnou školkou, letní tělocvičnou a prostranným školním hřištěm. Na konci války zde byly ubytovány jednotky Wehrmachtu a Říšské pracovní služby (RAD), 9.května 1945 poškozeno bombami. 1.září 1958 byla otevřena úplná měšťanská škola, tedy osmiletka, kam nastoupili žáci z Nového Ranska, Kohoutova a Hor. Studence.Dnes sídlo městského úřadu a spořitelny.

       

 • 13. Wasserbauerův statek u Jeníkovské silnice byl postaven zřejmě v roce 1785.Kromě polností k němu patřila i část lesa Březinky u nádraží. V květnu 1945 byl poškozen bombardováním ale až do demolice v roce 1982 nebyl opravován. Dnes na jeho místě nové rodinnné domky.

       

 • 14.Pochopův statek a zájezdní hostinec Peklo. První hostinec ve Ždírci fungoval až do roku 1954 kdy byl zrušen, v sále byla zřízena tělocvična TJ Tatran. Před hostincem v zatáčce křížek, dřevěná budka je obecní váha.U křížku byl hydrant z kterého braly ždírecké domácnosti vodu.

       

 • 15. Konzum Pokrok na Jeníkovské silnici,než družstvo tento dům postavilo byl konzum v nájmu v domě čp.12 na kanále, později prodejna textilu, autodíly, Bovys.

       

 • 16.Tkalcovna a vila Antonína Laciny na křižovatce Poličsko-písecké a Chrudimské silnice,ve vile později knihovna, dnes kino a informační centrum. Před vilou původní kamenný rozcestník.

       

 • 17. Ochod řezníka Jana Kárníka, později prodejna ovoce a zeleniny.V roce 1919 byla na prostranství před čp.4 zasazena Lípa svobody ze školní stromové školky na počest národního osvobození a prohlášení samostatného státu. Na prostranství před domem pod lípou byla také zřízena studna.

       

 

 • 18. Řeznictví Stanislava Milfajta na Chrudimské silnici, domek byl těžce poškozen bombami v květnu 1945 proto byl ihned zbourán a za 3 měsíce majitel postavil novou jednopatrovou vilku. Po válce se zde stravovali bývalí členové nacistické strany Vlajka ,kteří po zatčení před odsouzením pracovali na odklízecích pracích v obcích a zahazovali krátery,do konce 60. let prodejna masa, dnes rodinný domek a papírnictví.

       

 

 • 19.Tkalcovna Václava Korejtka, tkalce z Nového Ranska, později výrobní družstvo Vzor, dnes Pneutip.

       

 • 20.Parní pila byla založena roku 1872, rok po dostavění železnice Německý Brod - Pardubice. Patřila velkostatku Zámek -Žďár rodu Clam-Gallasů, který dodával pile dřevo ze svých lesů. V roce 1904 byla pila zastavena protože nevykazovala dostatečný zisk, znovu byla spuštěna roku 1917 již pod jiným majitelem. Po válce znárodněna, dnes jeden ze závodů firmy Stora Enso.

       

Původní správní budova parní pily a pilský komín v roce 1900. Budova musela v roce 1988 ustoupit nové třídírně řeziva, komín byl odstřelen v 90.letech.

 • 21.Nádražní budova byla postavena roku 1871, kdy byla dostavěna RU Severozápadní železná dráha, původně mělo stát nádraží o několik stovek metrů dále, v místech bývalého strážního domku čp.60 u přejezdu na Pardubice, místo bylo již vykolíkováno a V. Pelikán postavil blízko místa hostinec U kříže (Láznička). To se nelíbilo hostinskému Tůmovi ze zájezdního hostince čp.2 (Peklo), podplatil geometry kteří u něj přespávali a ti posunuli nádraží blíže Brodu. Tam si Tůma postavil hostinec sám. V roce 1936 bylo nádraží rozšířeno o 4.kolej a prodlouženo směrem k Sobíňovu z důvodu stavby obrovského muničního skladu Československé armády v lesích mezi Bílkem a Sobíňovem.Jednu z dnešních kanceláří prý používala hraběnka z nedalekého zámku ve Studenci jako svou soukromou čekárnu.

       

Nádražní budova Ždírec - Krucemburk v roce 1905.

 • 22.Tkalcovnu za nádražím postavil žid Samuel Schein roku 1896. Jeho syn který převzal vedení, zkrachoval a továrnu v dražbě koupil Karel Jeníček z Nové vsi u Sobíňova, kde provozoval tkalcovnu ve starém mlýně. Po válce znárodněno (TOKO - Továrna koberců,Plyšan, Bytex), dnes Dekora Jeníček. 

       

 

 • 23. Hostinec U nádraží nechal postavit hostinský Tůma z panské hospody Peklo někdy v 70.letech 19. století po zprovoznění dráhy Německý Brod - Pardubice (viz.č.21 nádraží). Potom restaurace Fettr,školní třída, dnes penzion Filippi.

       

 • 24.Tkalcovna a vila Alexe Homolky,Homolkovi byli po válce jako rakouští občané odsunuti, údajně pro udavačství, což mnohem později vyvráceno svědectvími že Homolkovi naopak zachránili mnoho lidí ze Ždírce kteří jim byli udáni a oni je nenahlásili. Homolka také likvidoval udavačské dopisy ždíreckých na své sousedy, které měl předávat Gestapu. Udavači, kteří donášeli na spoluobčany továrníku Homolkovi, se po válce nejvíc snažili aby byla rodina co nejdříve odsunuta a aby nebyli prozrazeni že oni udávali svoje sousedy. Vila byla po jejich odchodu vyrabována, později se do ní nastěhovala jednotka Rudé armády. Homolkovým umožnil tehdejší starosta Ždírce noční odvoz na rakouské hranice, někteří lidé je chtěli lynčovat a odsunu by se asi nedočkali.Tkalcovna pak přešla pod národní správu, potom sklady konzumu Pokrok, velitelství Sboru národní bezpečnosti,sklad stavebnin, mateřská škola, dnes tiskárna fy.Studas.

        

 • 25. Autosprávkárna a strojní zámečnictví Mísař, u domu umístěno také benzinové čerpadlo. Autosprávkárna zanikla roku 1965 po odchodu Antonína Mísaře do důchodu, benzinové čerpadlo roku 1972 kdy byla otevřena nová pumpa za křižovatkou směrem na Chotěboř.

       

Autosprávkárna a benzinové čerpadlo Na pikulce, v pozadí cesta k Novému Ransku, vpravo na fotce ukazatele směru: nová tabule a vedle původní kamenný rozcestník.

 

Zdroje:

  Pamětní kniha obce Ždírecké.

 Soukromý archiv Jana Mísaře

 Internet