Seznam popisných čísel zničených bombardováním.

 

Seznam budov buď úplně a nebo z větší části zničených při náletu ve Ždírci dne 9.května 1945:

 

čp. 2. Emil Pochop, hosp. budovy a střecha obyt. stavení

      6. Jan Dočekal, 1/ 2 domku zbořeno

     10. Bedřich Kotouč, úplně rozbořeno

     11. František Růžička, úplně rozbořeno dvěma zásahy

     21. Antonín Fiala 1/ 2 domku zbořeno

     23. Matylda Růžičková, 3/ 4 domku zbořeno

     24. Bohumil Daniel, 1/ 2 domku zničeno

     35. Karel Starý 3/ 4 domku zbořeno

     36. Josef Buraň, úplně zničeno

     38. Růžena Nováková, zničeno úplně

     43. Frant. Fidler úplně zničena stodola a poškozena střecha

     45. Antonín Jelínek, 1/ 2 domku

     48. Osvald Zdražil úplně zničeno

     50. Frant. Daniel, úplně zničeno

     52. Jaroslav Běloušek, zničeno na 100%

     54. František Mísař, zničeno obytné stavení, stáje a stodola

     64. Svatava Stehnová, úplně zničeno

     65a Fr. Poula, 1/ 2 domku zbořeno

     65b Josef Fiala, 1/ 2 domku zbořeno

     68. František Culek, zničena stodola, kolna a střecha dom. stavení

     75. Frant. Grulich, zničena stodola

     83. Lad. Pospíšil, 1/ 2 domu zničeno

     88. Pravoslav Carda, úplně zničeno

     90. Lad. Mísař, úplně zničeno

     91. Ludmila Mísařová, 1/ 2 domku zničeno

     92. Bohumil Culek, pošk. stáj a kolna

     93. Marie Danielová, 1/ 4 domku poškozeno

     96. František Socha, 1/ 2 stavení zničeno

     98. Antonie Adámková 1/ 2 jednopatr. vilky

     101. Jan Chvátal, v rozvalinách

     105. Růžena Coufalová 3/ 4 domku zbořeno

     106. František Novotný, domek v rozvalinách

     107. František Plašil, stavení úplně rozmetáno i jeho majitel

     108. Rudolf Janáček, stavení v rozvalinách

     109. Václav Coufal, zbořeniště, 6 lidí zabito, 1 raněn

     110. Švandová, vdova po listonoši, 3/ 4 vilky v rozvalinách

     113. Petr Koukal, ze stavení hromada trosek

     115. Josefa Pelikánová, 1/ 2 domku zničeno

     116. Jan Vomela 1/ 2 domku zničeno

     119. František Sotona, shořelo do základů se zásobami a zbožím

     121. Antonín Švanda, střecha tašková zničena, zdivo poškozeno, ploty a mostek zničen

     125. Josef Smíšek, zničena střecha, rozpukáno zdivo

     126. Frant. Culek, 1/ 2 stavení zbořeno

     134. Josef Novotný, zbořeniště

     136. St. Milfajt, v rozvalinách, ve 3 měsících postavil novou 1patr. vilku

     146. Ed. Pátek, poškozena střecha, rozpukané zdivo, nezpůsobilé k obývání

     158. Vác. Neuwirth, střecha zničena, zdivo poškozeno

     159. Antonín Sedlák, rozbořen dřevník

 

Na všech ostatních domech poškozeny střechy a vytlučená okna.

Na opravy a stavby dle odhadu stavitelů bude zapotřebí: 500 tisíc cihel, 11 tisíc m2 eternitu, 10 tisíc m2 krycí lepenky, 10 1/ 2 tisíce q vápna, 400 q cementu, 700 m3 řeziva, 900 m2 skla, 40 tisíc tašek, 1 tisíc m2 plechu zinkového.

     Pošta a škola byly poškozeny. Co nezničily bomby, to bylo rozstříleno kulomety hloubkových letců.